Algemeen

Wij werken volgens de methode van Direct Search. Dit betekent dat wij in relevante marktsegmenten kandidaten identificeren, benaderen en trachten te interesseren voor de vacante positie. We maken hiervoor gebruik van gestructureerde research. In overleg met de opdrachtgever brengen wij interessante targetbedrijven en kandidaten in kaart en hebben wij een uitgebreid bronnennetwerk waarmee wij de kwaliteit van informatie verder kunnen aanscherpen.

Door middel van deze methode zijn wij in staat om die kandidaten te benaderen die goed passen in het van te voren besproken profiel. Vanzelfsprekend blijven we breed in de markt kijken om andere mogelijkheden te onderzoeken.

Intake gesprek
Voor een volledige oriëntatie op het functieprofiel en werkomgevingen van de kandidaat hebben wij graag een uitgebreide intake bij onze opdrachtgevers.

Functieprofiel
Het functieprofiel en de informatie uit de intake vormen de basis voor onze search-activiteiten.

Procesbeschrijving
Via de genoemde methodiek bereiken wij potentieel geschikte, in het profiel passende kandidaten in de markt. Vaak zijn zij op dit moment niet actief zoekend, maar staan zij, latent, open voor nieuwe carrièrekansen. Op basis van de telefonische interviews en CV's worden vervolgens de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Onze opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan de introductie van de kandidaten een CV, aangevuld met een evaluatie onzerzijds.

Op hun beurt zijn kandidaten goed geïnformeerd over het bedrijf, de functie en de verdere procedure, zodat beide opdrachtgever en kandidaat in een eerste kennismaking reeds efficiënt en effectief kunnen opereren.

Gedurende het hele proces begeleiden wij de kandidaten en zorgen wij voor terugkoppeling waar nodig; dit alles in overleg met onze opdrachtgever, teneinde enerzijds snel en pragmatisch te handelen en anderzijds naar alle partijen toe de benodigde zorgvuldigheid te betrachten. Een bijkomend voordeel is dat door deze werkwijze de (administratieve) handeling voor opdrachtgevers tot een minimum wordt beperkt.

Referentie onderzoek
Indien gewenst wordt de procedure afgesloten met een door ons uit te voeren referentieonderzoek. Behalve een algemene en feitelijke check kunnen ook specifieke vraagpunten nog verder uitgelicht worden in dit proces. Referentieonderzoek vindt alleen plaats in overleg met de kandidaat.

Accountmanagement
Wekelijks zullen wij een overzicht geven van de stand van zaken. Gestreefd wordt er om binnen 6 – 8 weken de eerste geschikte en geïnteresseerde kandidaten te presenteren. Daarnaast ontvangt de opdrachtgever alle informatie die wij verzamelen tijdens het gehele proces. Hierdoor heeft de consultant voldoende informatie om ook zicht te hebben op alle onderzochte kandidaten.